گروه برنامه نویسی اندورپ با هدف اندروپ اموزش به شما عزیزان برای ورد به بازار کار و درآمد های بالا از طریق برنامه نویسی بدست اورید

ما به شما یاد خواهیم داد که شما چطور ایده خود را از روی کاغذ به موبایل و سایت بیاورید و با ایده های خود درآمد های بالای داشته باشید

تمام متخصصان ما از تجربه بالا و نمونه کاری ها عالی برخوردار هستند و ما به شما اطمینان میدهیم که بعد از گزروندن دوره ما شما از یک برنامه نویس begginer به middler تبدیل خواهید شود و بعد شما تلاش خود را به مرحله senior تبدیل شوید از درآمد خوبی برخوردار شوید

در اندروپ ما اموزش های با هزنیه پایین و کیفیت بسیار بالا برخوردار می باشید که قطعا شما را شگفت زده می شوید

15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی